Visie en missie

Mijn benadering van de mens en van een bestaand ziektebeeld is gebaseerd op mijn overtuiging dat wij bestaan uit een lichaam, ziel en geest. Mijn hulpverlening is daarom altijd fysiek en mentaal/emotioneel gericht. Dit vanuit mijn overtuiging dat deze drie factoren elkaar voortdurend beïnvloeden. Op basis hiervan kies ik voor een holistische benadering, met meestal de heersende emotie of gemoedsstemming als belangrijkst uitgangspunt. Dit verklaart tevens mijn grote sympathie en respect voor de Bach Bloesem therapie. Spiritualiteit is de belangrijkste voedingsbodem voor mijn functioneren.

Mijn waarheid (visie) en mijn mogelijkheden en doelen (missie) worden voor de cliënt pas echt duidelijk en interessant, wanneer het verhaal en de wensen van de cliënt op het gebied van genezing en spirituele groei mij volledig duidelijk zijn. De simpele waarheid die hier geldt is:
Afstemming van het beschikbare aanbod op basis van de hulpvraag, vanuit maximale betrokkenheid.

Sommige zaken laten zich maar moeilijk of niet omschrijven. Vaak doe je dan de werkelijkheid geheel of gedeeltelijk tekort. Dit geldt zeker ook voor mijn visie en missie.

In voorkomende gevallen zie ik doorverwijzing naar de reguliere geneeskunde als fundamenteel belangrijk. Uiteraard sta ik helemaal open voor samenwerking met deze vorm van geneeskunde.